Πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας από τον ΕΛΓΑ για παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το Δ,Σ του ΕΛ.ΓΑ, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 18/17-02-2016 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.

Επισημαίνεται ότι τα υπό ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι αυτοτελή γεωχωρικά, από 1 έως 7 στρέμματα και να μην έχουν επιχορηγηθεί κατά το παρελθόν από τον ΕΛ.Γ.Α.

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) και Ορθοφωτοχάρτη, οι παραγωγοί πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του Ε1 και Ε3 της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό έτος 2014).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικό υλικό (αίτηση, ένταξης, Υπεύθυνες Δηλώσεις), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elga.gr ή να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2510-621912 και 2510-621900 του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας.

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο