Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                        Ελευθερούπολη, 09/07/2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                       Αριθμ. Πρωτ.  27319

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ελευθερούπολη, στις 12 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

Θέμα 1ο

Παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, της πειθαρχικής δίωξης κατά του Αναστάσιου Πολυχρονιάδη του Δημητρίου, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Θέμα 2ο

Ανάκληση της αριθμ. 6/07.07.2011 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (Παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας της πειθαρχικής δίωξης κατά του κ. Κωνσταντίνου Tσιρικτσή του Γεωργίου, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Παγγαίου, κλάδου ΠΕ1-Διοικητικών (Οικονομολόγων)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

 

           

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο