Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΤΗΛ. : 25923 50031
FAX : 25923 50077

Ελευθ/πολη 24/02/2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4739

ΑΡ. ΜΕΛ. : 1048/2015

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:

«Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρολογείου»

Αναθέτουσα Αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΗΛ. : 25923 50031

FAX : 25923 50077

www.dimospaggaiou.gr

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού:

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο  κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Το Π.Δ. 28/80, ο Ν. 3463/06 και ο Ν. 4281/2014

Προϋπολογισμός:

40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εγγύηση Συμμετοχής:

1% του προϋπολογισμού του τμήματος χωρίς το ΦΠΑ

Ημ/νία – Ώρα Λήξης Υποβολής Προσφορών:

05/03/2015, ώρα 10.00

Ελευθερούπολη 24/02/2015
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

 Συνημμένα Αρχεία:

1. Εξώφυλλο (.doc) 

2. Διακήρυξη (.doc)

3. Τεχνική Έκθεση (.doc)

4. Προμέτρηση – Προϋπολογισμός (.doc)

5. Προϋπολογισμός Οχήματα (.xlsx)

6. Προϋπολογισμός Μηχ. Έργων (.xlsx)

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (.doc)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο