Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου

 

Ελευθερούπολη, 11/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: – 37762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Παγγαίου καλεί όποιον ενδιαφέρεται να καταθέσει ενσφράγιστη οικονομική προσφορά, για την Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι 14.10.2013 και ώρα 12.30. Οι κατατιθέμενες προσφορές θα είναι σύμφωνες με την 1067/2013 Μελέτη του Δήμου Παγγαίου.

Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ. 25923 50031, κ. Πάτσας Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος

α/α

Ματσάγκος Σταμάτιος

Συνημμένα Αρχεία:

1. Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου (.rar)

Μετάβαση στο περιεχόμενο