Στην 23η θέση ο Δήμος από το σύνολο των 88 Δήμων της Επικράτειας που χρηματοδοτήθηκαν για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέβαλε για πρώτη φορά  πρόταση και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 7.590,55  για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων που διαβιούν εντός των ορίων του Δήμου.

Η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ήταν στόχος της Δημοτικής Αρχής από το ξεκίνημά της και επιτεύχθηκε χάρη και στις συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του. Ο Δήμος Παγγαίου βρίσκεται στην 23η θέση, από το σύνολο των 88 Δήμων της Επικράτειας που υπέβαλαν πρόταση χρηματοδότησης.  Το ύψος της χρηματοδότησης προέκυψε αναλογικά για όλους τους Δήμους που υπέβαλαν πρόταση, μετά από οριζόντια κατανομή που έκανε το Υπουργείο και ανέρχεται σε ποσοστό 34% επί των εξόδων για τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και σε ποσοστό 24% επί των εξόδων για την σίτιση αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμος Παγγαίου συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια. Με το πρόγραμμα στειρώσεων του Δήμου ( 2015-2016) και τη δράση με την ΕΔΚΕ περισσότερα από 250 αδέσποτα ζώα εμβολιάστηκαν και στειρώθηκαν. Οι στόχοι που έθεσε ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης και η Δημοτική Αρχή γίνονται πράξη και στον τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο