Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» (Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2019).

πινακας_στοχοθεσιας_npdd__2019.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ_91_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΟΠΔ_2019_ΩΜ05ΟΛΤΦ-ΧΔ9.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο