εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Αντιδήμαρχος Παγγαίου Γνωστοποιεί ότι:
Με την υπ αριθμ. 125/10-04-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)
Ελευθερούπολης στην περιοχή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
(ΔΑΚΕ) Ελευθερούπολης, για την αλλαγή χρήσης από βιοτεχνία σε
αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως προτείνεται στο θεωρημένο από την
ΥΔΟΜ Παγγαίου τοπογραφικό διάγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την
δημοσίευση της γνωστοποίησης να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους
κατά της πιο πάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΡΟΠ_ΓΠΣ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο