Εγγραφές – Επανεγγραφές στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΈΤΟΣ 2015-2016

Η Υποβολή των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, θα ξεκινήσουν από 2/6/2015 έως 30/6/2015.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στον σταθμό στον οποίο θέλετε να φιλοξενηθεί το παιδί σας.  Τα αποτελέσματα ,εγγραφών & επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ.

Στα βρεφικά τμήματα , θα φιλοξενηθούν παιδιά από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Στα προνηπιακά  τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά από 2.5 ετών  έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

Δικαιολογητικά εγγραφών  -επανεγγραφών

1. Αίτηση ( έντυποδίνεται από τον Σταθμό )

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

3. Ατομική κάρτα υγείας φιλοξενούμενου παιδιού συμπληρώνεται  από τον παιδίατρό σας ( έντυπο δίνεται από τον Σταθμό) καθώς και προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού σας με τα εμβόλια.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ.έτους  2015 ( για εισοδήματα του 2014)

5. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι.

-Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο