Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρένων)

dd

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
  2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
  4. Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται απο τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
  6. Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης εγγραφής αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων) 
doc Υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων) 
doc Έντυπο Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Νέων (15 – 28 ετών) 

Μετάβαση στο περιεχόμενο