Ευχαριστήρια επιστολή της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου προς την Διεύθυνση της Α.Ε. «ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ»

Eκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παγγαίου η πρόεδρος Ελένη Μπενή με επιστολή της εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη Διεύθυνση της Α.Ε. «ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ» για τη δωρεά του ποσού των 1.200 ευρώ στο Γυμνάσιο Ποδοχωρίου. Μέσω της δωρεάς, όπως τονίζεται στην επιστολή, η εταιρία συμβάλει στη ενίσχυση του εξοπλισμού του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και του εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο