Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Προστασία και Προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ http://www.consilium.europa.eu/el/policies/human-rights που αφορά στην προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα.

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο