Ε Ρ Γ Ο : ” Παρεμβάσεις αποκαταστάσεων ζημιών από θεομηνία και συντηρήσεις υποδομών στον Δ. Παγγαίου”

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΩΤ_signed_ΑΔΑΜ_1082_2022.pdf

ΜΕΛΕΤΗ_pdf_signed_13032023.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΡΩΤ_signed_ΑΔΑ_13032023.pdf

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 196553
ΑΡ. ΜΕΛ. 1082_2022_Παρεμβάσεις αποκαταστάσεων ζημιών από θεομηνία και συντηρήσεις υποδομών στον Δ. Παγγαίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο