Δυνατότητα λήψης τηλεοπτικού σποτ από το YouTube με θέμα την προστασία των οδηγών όταν διασταυρώνονται με χείμαρρο

Σας πληροφορούμε ότι με το υπ΄ αριθμ. 8987/14-10-2020 έγγραφό της Γ.Γ.Π.Π. ενημερωθήκαμε για την δυνατότητα λήψης τηλεοπτικού σποτ από το YouTube με θέμα την προστασία των οδηγών όταν διασταυρώνονται με χείμαρρο.

Παρακαλούμε για την άμεση προώθηση της ενημέρωσης προς τους πολίτες.

Η λήψη του αρχείου από το YouTube γίνεται αντιγράφοντας την διεύθυνση
https://youtu.be/l1RXCTXmdl0 ή εναλλακτικά από την ιστοσελίδα www.civilprotection.gr/πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

Μετάβαση στο περιεχόμενο