Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ εξαμήνου οικ. έτους 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο