ΘΕΜΑΤA-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 19542/19-04-2012
Αριθ. Πίνακα. 08/2012

 

Π   Ι   Ν   Α   Κ   Α   Σ

ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.  08/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

Αριθ. και ημερομηνία πρόσκλησης: _________19208/12-04-2012____________

Ημερομηνία  συνεδρίασης:  _____________18Απριλίου 2012 _____________

Αριθ. Θεμάτων πρόσκλησης: _____________ Τριάντα (30)_____________

Αριθ. Συζητηθέντων θεμάτων: ____________Τριάντα πέντε (35)__________________

α/α

Θέμα  που  συζητήθηκε

Αριθμός

απόφασης

Περίληψη απόφασης

1

Χαρακτηρισμός θεμάτων ως κατεπείγοντα,  για συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως

178/2012

Χαρακτηρίζει έξι (6) θέματα ως κατεπείγοντα

1ο Ε.Η.Δ.

2

Συζήτηση – ενημέρωση για την δημοπράτηση του χώρου του Δημοτικού camping Παραλίας Οφρυνίου

179/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη γενόμενη διαδικασία

1ο Η.Δ.

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

180/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Παγγαίου

2ο Η.Δ.

4

Έγκριση δαπανών του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος COMENIUS SOKRATES που υλοποιήθηκε από το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης

181/2012

Έγκρίνει ομόφωνα τις δαπάνες του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος COMENIUS SOKRATES που υλοποιήθηκε από το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης

3ο Η.Δ.

5

Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου

182/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τις δαπάνες της εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου

4ο Η.Δ.

6

Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης και της επαρχίας Παγγαίου

183/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τις δαπάνες για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελευθερούπολης και της επαρχίας Παγγαίου

5ο Η.Δ.

7

Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου

184/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επέκταση χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου και καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική

6ο Η.Δ.

8

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «INTERREG IVC REGION – CRAFTS», προϋπολογισμού, 168.416,00 € με ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

185/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «INTERREG IVC REGION – CRAFTS», προϋπολογισμού, 168.416,00 € με ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

7ο Η.Δ.

9

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 297.105,00 € χωρίς ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

186/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 297.105,00 € χωρίς ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

8ο Η.Δ.

10

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «INTERREG IVC CLUE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE», προϋπολογισμού 90.253.18 € με ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

187/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «INTERREG IVC CLUE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE», προϋπολογισμού 90.253.18 € με ΦΠΑ και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου έτους 2012

9ο Η.Δ.

11

Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση ΚΡΥΟΝΕΡΙ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

188/2012

Αποφασίζει ομόφωνα την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση ΚΡΥΟΝΕΡΙ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

10ο Η.Δ.

12

Επιβολή τέλους άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης(Χορτοκόπι – Αντιφίλιπποι – Ελευθερούπολη) (Συμπλήρωση & Τροποποίηση της 562/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)

189/2012

Επιβάλλει ομόφωνα τέλος άρδευσης στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης (Χορτοκόπι – Αντιφίλιπποι – Ελευθερούπολη) (Συμπλήρωση της 562/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)

11ο Η.Δ.

13

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών που θα δοθούν μετά από την γνωμοδότηση της Επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το Δήμο Παγγαίου και την χορήγηση πέντε (5) αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου σε δημότες

190/2012

Καθορίζει ομόφωνα τον ανώτατο αριθμό αδειών που θα δοθούν μετά από την γνωμοδότηση της Επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το Δήμο Παγγαίου και την χορήγηση πέντε (5) αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου σε δημότες

12ο Η.Δ.

14

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης παιδικών εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου

191/2012

Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των μονάδων φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης παιδικών εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων

13ο Η.Δ.

15

Παραχώρηση πλεονασματικών βοσκοτόπων Τοπικών Κοινοτήτων σε κτηνοτρόφους

192/2012

Αποφασίζει ομόφωνα για την παραχώρηση πλεονασματικών βοσκοτόπων Τοπικών Κοινοτήτων σε κτηνοτρόφους

14ο Η.Δ.

16

Έγκριση αύξησης ισχύος αντλιοστασίου άρδευσης Αμφίπολης  και άρδευσης Καϊνάρη Ορφανού

193/2012

Γνωμοδοτεί ομόφωνα για την αύξηση ισχύος αντλιοστασίου άρδευσης Αμφίπολης  και άρδευσης Καϊνάρη Ορφανού

15ο Η.Δ.

17

Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση (εκμίσθωση) κ.χ. τεμαχίων στο Αγρόκτημα Ελευθερούπολης – Εξοχής

…………..

Αποσύρεται

16ο Η.Δ.

18

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης (άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 3147/2003), στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας για κατασκευή θερμοκηπίου

194/2012

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης (άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 3147/2003), στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσας για κατασκευή θερμοκηπίου

17ο Η.Δ.

19

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4377/29 (όπως τροποποιήθηκε) στην εταιρεία ΚΟΥΚΟΥΤΣΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας

195/2012

Γνωμοδοτεί ομόφωνα για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4377/29 (όπως τροποποιήθηκε) στην εταιρεία ΚΟΥΚΟΥΤΣΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας

18ο Η.Δ.

20

Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”

196/2012

Εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ ΚΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”

19ο Η.Δ.

21

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”

197/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”

20ο Η.Δ.

22

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ»

198/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ»

21ο Η.Δ.

23

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

199/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

22ο Η.Δ.

24

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΖΛΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ) “

200/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΖΛΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ) “

23ο Η.Δ.

25

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ» (Αριθμ. Μελέτης 9002/2009)

201/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ» (Αριθμ. Μελέτης 9002/2009)

24ο Η.Δ.

26

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ”

202/2012

Εγκρίνει ομόφωνα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ”

25ο Η.Δ.

27

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» (Αριθμ. Μελέτης 1025/2011)

203/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ» (Αριθμ. Μελέτης 1025/2011)

26ο Η.Δ.

28

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ» (Αριθμ. Μελέτης 1016/2011)

204/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον 1ο ΑΠΕ  και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ» (Αριθμ. Μελέτης 1016/2011)

27ο Η.Δ.

29

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ» (Δ.Ε. Παγγαίου)

……………

Αποσύρεται

28ο Η.Δ.

30

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ». (Αριθμ. Μελέτης 8032/2010)

205/2012

Εγκρίνει ομόφωνα τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ». (Αριθμ. Μελέτης 8032/2010)

29ο Η.Δ.

31

Εξέταση αιτήσεων

……………

Δεν υπήρχαν

30ο Η.Δ.

32

Έγκριση δαπανών φιλοξενίας εθελοντών

206/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη δαπάνη μετακίνησης εθελοντών

1ο Ε.Η.Δ.

33

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

207/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

2ο Ε.Η.Δ.

34

Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης της  πράξης με τίτλο “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (προϋπολογισμός 149.000,00 € πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013» Π.Α.Α.).- Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου

208/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης της  πράξης με τίτλο “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΦΩΛΗΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (προϋπολογισμός 149.000,00 € πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013» Π.Α.Α.).- Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου τον ανοικτό διαγωνισμό

3ο Ε.Η.Δ.

35

Χορήγηση επιδόματος  σε υπαλλήλους του Δήμου Παγγαίου   που ασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011

209/2012

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την χορήγηση επιδόματος  σε υπαλλήλους του Δήμου Παγγαίου   που ασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011

4ο Ε.Η.Δ.

36

Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου στη Σουηδία από 8 έως 12 Μαΐου 2012 στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος: CLUE “CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE” – Ψήφιση – διάθεση πίστωσης

210/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη μετάβαση αποστολής του Δήμου στη Σουηδία από 8 έως 12 Μαΐου 2012 στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος: CLUE “CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE” – Ψήφιση – διάθεση πίστωσης

5ο Ε.Η.Δ.

37

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους

 

211/2012

Καθορίζει κατά πλειοψηφία τη χρήση των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους

6ο Ε.Η.Δ.

38

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

212/2012

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μετάβαση του Δημάρχου στην Αθήνα

7ο Ε.Η.Δ.

39

Συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 75/1796/21.3.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 75/1796/21.3.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Ορισμός εκπροσώπων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

213/2012

Εγκρίνει ομόφωνα:

  1. την συμμετοχή του Δήμου Παγγαίου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ», ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης 75/1796/21.3.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  2. Την υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 75/1796/21.3.2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και
  3. Ορίζει αντιπροσώπους στην Α.Σ.

8ο Ε.Η.Δ.

 

Ελευθερούπολη 19 Απριλίου 2012

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                            ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Μετάβαση στο περιεχόμενο