ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελευθερούπολη  12-07-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                         Αριθμ.Πρωτ.  28030

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

                                                            

ΠΡΟΣ: 1.-  Το Δήμαρχο,

          2.-  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου

          3.-  Πρόεδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Ελευθερούπολη, την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013  και ώρα 19:30 για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:   

Λήψη εγγράφου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο