Διόρθωση (Μητρώα Αρένων) τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

ee

Διόρθωση (Μητρώα Αρένων) τόπου γέννησης ,θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία.
  3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο.

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

Μετάβαση στο περιεχόμενο