Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων για τον καθορισμό δημοτικών τελών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του Αρθ. 51 του Ν 4647/2019 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως «υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου τους περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τον Δήμο Παγγαίου. Οι δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης μέχρι 31.03.2020.».

Η υποβολή των δηλώσεων θα πραγματοποιείται καθημερινά στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου κατά τις ώρες 09:00 – 13:00.

Αρμόδιος υπάλληλος :  κα Δέσποινα Ακτσόγλου,  τηλ. επικοινωνίας 25923 50053

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, η οποία οφείλει να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και στο κάτω τμήμα της οποίας υπάρχει λίστα με τα  δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση

200108_dilosi_akinhtou.doc

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο