Διόρθωση (Μητρώα Αρένων) Επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

gg

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου

Αρχεία

doc Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων

Μετάβαση στο περιεχόμενο