Δημοτολόγιο-Ιθαγένεια-Μητρώο Αρρένων

Γραφείο   Ονομ/νυμο Tηλέφωνο E‐mail
Ιθαγένεια‐ Εκλογικοί Κατάλογοι
Μπουντούδη Ελένη 2592350040  mpountoudi@dimospaggaiou.gr
Δημοτολόγιο

Τσολακίδου Μαρία

2592350041 tsolakidou@dimospaggaiou.gr
Δημοτολόγιο Ματζάνα Μάγδα 2592350042 matzana@dimospaggaiou.gr
  fax   2592350076 dimotologio@dimospaggaiou.gr

 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 

ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο