Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Χωρών του Δήμου Παγγαίου