Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ανοιχτού Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης

1. Το Δημοτικό Στάδιο Ελευθερούπολης λειτουργεί τις καθημερινές από τις 07:00 π.μ. έως τις 22:00 μ.μ. και το Σάββατο από τις 07:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ.

2. Οι ώρες για το κοινό είναι αυστηρώς και καθημερινά από 07:30- 13:30 το πρωί και από τις 15:00 έως 20:00 τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο και 17:00 έως 22:00 τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο τα απογεύματα. Τα Σάββατα, από τις 09.00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ.. Κατά τις ώρες αυτές το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί στον στίβο τον 7ο και 8ο διάδρομο και τον χώρο εξωτερικά του στίβου.

3. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους χώρους του δημοτικού σταδίου ζώων συντροφιάς (σκύλων, κλπ) για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (σκύλοι συνοδοί, κ.ά.)

4. Η είσοδος στην Αίθουσα Βαρών απαγορεύεται για το κοινό και τα παιδιά των ακαδημιών.

5. Στην Αίθουσα Βαρών επιτρέπεται η είσοδος, μόνο, στους αθλητές των Σωματείων, οι οποίοι συνοδεύονται από τον προπονητή τους ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη στην περίπτωση ατυχήματος.

6. Η χρήση της Αίθουσας Βαρών θα γίνεται με προσοχή. Οι μπάρες δε θα μένουν φορτωμένες και τα βάρη θα τοποθετούνται, μετά την προπόνηση, στα ειδικά σταντ. Οποιαδήποτε φθορά στην Αίθουσα θα καταλογίζεται στον αθλητή, τον προπονητή και το Σωματείο. Απαγορεύεται να εισέρχονται στην Αίθουσα οι αθλητές με υποδήματα με καρφιά.

7. Η ζώνη προπόνησης των Ακαδημιών των Σωματείων Στίβου είναι αυστηρά 15:00 – 18:00 τις καθημερινές και 09:00 – 12:00 το Σάββατο με ιδιαίτερη προσοχή από τους προπονητές τους ιδιαίτερα τις ημέρες κατά τις οποίες γίνονται ρίψεις.
Οι ρίψεις πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή!!!

8. Απαγορεύονται οι ρίψεις εντός του χλοοτάπητα.

9. Κατά τις ημέρες και ώρες των προπονήσεων ρίψεων δε θα εισέρχεται κανένας άλλος αθλητής στο χώρο όπου γίνονται οι ρίψεις.

10. Απαγορεύεται να συμπίπτουν οι προπονήσεις ρίψεων διαφορετικών ριπτικών οργάνων. Ρίψεις σφύρας και δίσκου επιτρέπονται μόνο με κλωβό και προς τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ρίψεων. Ρίψεις ακοντίου επιτρέπονται από τον διάδρομο φοράς ακοντισμούπρος τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ρίψεων. Ρίψεις σφαίρας επιτρέπονται μόνο από τις βαλβίδες σφαίρας με ιδιαίτερη προσοχή.

11. Οι προπονήσεις ρίψεων γίνονται πάντα με συνοδεία προπονητή ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη στην περίπτωση ατυχήματος.

12. Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία – Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των
εγκαταστάσεων του Σταδίου, πρέπει να απευθύνεται εγγράφως με αίτημα
στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Παγγαίου.

13. Η παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης καθώς και όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Παγγαίου γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ¨Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Παγγαίου¨ με Αριθμ. Απόφασης :345/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, συμπλήρωσης των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο