Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ανοιχτού Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης