Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019- 2023

Πρόεδρος

Καλλινικίδης Ανδρέας

Τακτικά Μέλη

Συμπολίτευση
Τσάκαλος Κωνσταντίνος
Μποσμπότης Χρήστος
Απαζίδου Ζωή
Μπενή Ελένη
Σεχτανίδης Παναγιώτης
Τραγαντζόπουλος Πέτρος

Αντιπολίτευση
Μπαταλογιάννης Δημήτριος
Τσιπουρόπουλος Βασίλειος