Δημος Παγγαίου

Βλάβες δήμος παγγαίου
elbgenfr

phonebook2

e-dikaiologitika2
tourismos
erga

Ο Δήμος Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης", έχει ως έδρα του την Ελευθερούπολη και αποτελείται από τις δημοτικές ενότητες α. Ελευθερούπολης β. Πιερέων γ. Παγγαίου δ. Ελευθερών και ε. Ορφανού.

 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πραγματικού πληθυσμού του 2010, με ΦΕΚ 3465/28.12.2012), ο πληθυσμός του Δήμου Παγγαίου διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολη): 32.085 κάτοικοι

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.492 κάτοικοι

Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης 5.555κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Αμισιανών 927κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων 869 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Κηπίων 347 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 1.472 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 322 κάτοικοι

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 9.082 κάτοικοι

Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 3.532 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 411 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 1.222 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 1.303 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 433 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας 1.605 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 576 κάτοικοι

 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 5.249 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου 675 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Γαληψού 414 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Καριανής 664 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 706 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου 1.904 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 886 κάτοικοι

 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 4.251 κάτοικοι

Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης 2.236 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 611 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 1.404 κάτοικοι

 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 4.011 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Αυλής 504 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Δωματίων 457 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου 424 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 379 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 456 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Μουσθένης 647 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 584 κάτοικοι

Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 560 κάτοικοι

 

Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για την κάθε δημοτική ενότητα, κάνοντας την κατάλληλη επιλογή από το μενού που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας.