Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 2019- 2023

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμαρχος

Τακτικά Μέλη

Συμπολίτευση
Μποσμπότης Χρήστος
Καλλινικίδης Ανδρέας
Απαζίδου Ζωή
Σεχτανίδης Παναγιώτης
Τραγαντζόπουλος Πέτρος
Μπενή Ελένη

Αντιπολίτευση
Μπαταλογιάννης Δημήτριος
Χριστοδουλίδης Γεώργιος