Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γάκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονομίδου Χρυσάνθη

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Απαζίδου Ζωή

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

01. Αμπατζιά Όλγα
02. Απαζίδου Ζωή
03. Βαρύτη Μαρία
04. Γάκης Κωνσταντίνος
05. Γκέντζογλου Χρήστος
06. Γρηγοριάδης Παρασκευάς
07. Εμμανουηλίδης Θεόφιλος
08. Καλλινικίδης Ανδρέας
09. Καρακασίδης Βασίλειος
10. Κατσίνης Αθανάσιος
11. Μαντζούρης Βασίλειος
12. Μήτρου Αναστάσιος
13. Μπενή Ελένη
14. Μποσμπότης Χρήστος
15. Ξουλόγης Γεώργιος

16. Οικονομίδου Χρυσάνθη
17. Παπαζούδης Κωνσταντίνος
18. Παπαθανασίου Ιωακείμ
19. Παρασκευάς Χρήστος
20. Πριονίδης Χρήστος
21. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
22. Τσαβδαρίδης Ανέστης
23. Τσάκαλος Κωνσταντίνος
24. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος
25. Χριστοδουλίδης Γεώργιος

Μετάβαση στο περιεχόμενο