Τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής Παγγαίου για την υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις η αυθόρμητη και άστοχη πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου να δηλώσει ότι 184 Δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Παγγαίου, γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά, στο πλαίσιο τριμερών Επιτροπών, για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου, ως μέλος της τριμερούς Επιτροπής, ουδέποτε συμφώνησε με την εφαρμογή του μέτρου υποχρεωτικής ένταξης των προνηπίων, που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, στα νηπιαγωγεία. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν μόνο η επάρκεια υποδομών στα νηπιαγωγεία του Δήμου μας σε περίπτωση που το Υπουργείο αποφασίσει την εφαρμογή του Μέτρου και ουδέποτε συζητήθηκε, και κατά συνέπεια ουδέποτε υπήρξε, η σύμφωνη γνώμη μας για την εφαρμογή του Μέτρου.

Άλλωστε είναι γνωστή η πάγια θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ότι η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων οικογενειών, στην ομαλή λειτουργία πετυχημένων δομών, όπως είναι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ενώ παράλληλα θα κινδυνεύσουν εκατοντάδες θέσεις εργαζομένων. Τη θέση αυτή της ΚΕΔΕ, όπως επανειλημμένα και σε κάθε ευκαιρία έχουμε τονίσει, υιοθετούμε πλήρως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο