Ανακοίνωση Αναβληθείσας Δημοπρασίας εκμίσθωσης του γηπέδου αντισφαίρισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 28655
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 18.07.2013

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι στις  29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η αναβληθείσα λόγω ανωτέρας βίας   (καθ’ ότι έπειτα από ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Ε., την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013-προγραμματισμένη ημερομηνία της δημοπρασίας-την Τρίτη 16 Ιουλίου & την Τετάρτη 17 Ιουλίου, οι Δήμοι όλης της χώρας παρέμειναν κλειστοί) πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του γηπέδου αντισφαίρισης εμβαδού 552,00τ.μ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. υπ’αριθμ.Γ15-Κ.Χ. εμβαδού 1.157,14τ.μ. στην περιοχή «Εξωχώραφα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου έχει αναρτηθεί.

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.   

Ελευθερούπολη, 18 Ιουλίου 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο