Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακίνητο-ισόγειου κτίσματος από το αριθ. 43 οικόπεδο του Ο.Τ. 12, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15634

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 217/2015 και 143/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  192   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου εκμισθώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983, του άρθρου 84 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010, την αριθμ. 217/2015 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και τις όμοιες των άρθρων 65,72,84 και 272 του Ν.3463/2006, το ακίνητο-ισόγειου κτίσματος εμβαδού 34,66τ.μ. από το αριθ. 43 οικόπεδο του Ο.Τ. 12, έκτασης 936,96τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου.Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Προκήρυξης (.doc)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο