Διακήρυξη Δημοπρασίας αγροτεμαχίου στη θέση “ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ” της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 289
ΗΜΕΡ. 07.01.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 465/2013 και 332/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 195 του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθμ. 1922 αγροτεμαχίου έκτασης 5.625,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου. Το εν λόγω αγροτεμάχιο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Αρχείο Δημοπρασίας(.pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο