Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-πρώην σφαγείου-κτίσματος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1881
ΗΜΕΡ. 20.01.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 463/2013 και 344/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 192 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του δημοτικού ακινήτου-πρώην σφαγείου-κτίσματος εμβαδού περίπου 55τ.μ. που βρίσκεται σε τμήμα 1.500τ.μ. από το αριθμ. 820 αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 6.125τ.μ., της κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερών. Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο-πρώην σφαγείο-εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. Οι όροι της δημοπρασίας που προκηρύσσεται και της εκμίσθωσης που θα καταρτιστεί είναι οι κάτωθι:

Λήψη Διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο