Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου 2016-2019

 

07.07.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016-2019

 

Ο Δήμος Παγγαίου, βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης που αφορά, τόσο σε θέματα εσωτερικά της δομής του Οργανισμού του Δήμου, όσο και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που αφορά στο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αφού εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση επιδιώκοντας τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Το κείμενο προς διαβούλευση περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και το δεύτερο προσεγγίζει το στρατηγικό σχεδιασμό για την περιοχή μας.

Το κείμενο καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, ιδεών, αλλά και παρατηρήσεων  βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου (www.dimospaggaiou.gr) σε ειδικό σύνδεσμο (banner) με τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2016-2019».

Εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν εγγράφως απόψεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα κ. Καλλινικίδη Γεώργιου ή να αποσταλούν με faxστο 2592350071 με την επισήμανση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Υπόψη Γενικού Γραμματέα».

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016.

Ο Δήμος Παγγαίου καλεί Φορείς και Πολίτες του Δήμου να συμμετέχουν στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γιατί η ανάπτυξη του Τόπου μας είναι κάτι που μας αφορά όλους.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο