Πρόσκληση Ιδιοκτητών Μεσορόπης για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Ελευθερούπολη,  27/08/2014
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.:  –   998    –
Ταχ. Δ/νση:  Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α
64100  Ελευθερούπολη – Καβάλα
Τηλέφωνο : 25923.50047-48
Fax.: 25923.50075

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Στα πλαίσια της μελέτης:  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός των ορίων του οικισμού Μεσορόπης, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας, έντυπο της οποίας θα παραλάβουν από το Δημοτικό Κατάστημα, προσκομίζοντας παράλληλα τίτλους–συμβόλαια ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του ακινήτου, πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου, αντίγραφο μερίδας του σημερινού ιδιοκτήτη αλλά και του ιδιοκτήτη της «ελεγχόμενης ημερομηνίας» 10-3-82, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, προκειμένου να συνταχθεί η κτηματογραφική μελέτη, για τις ανάγκες της ακόλουθης  πολεοδόμησης και  πράξης εφαρμογής του εν λόγω οικισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΟΥΛΟΓΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (.pdf)

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (.xls)

Μετάβαση στο περιεχόμενο