ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τ.Κ. 64100

 

Ελευθερούπολη, 16/07/2013

Αριθμ. Πρωτ.:  28311

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε για το Δημόσιο Ανοιχτό  Διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

(Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών & Διενέργειας Διαγωνισμού: 22/07/2013 στις 10:00 π.μ.)

Σε συνέχεια ερωτήματος που τέθηκε για το Δημόσιο Ανοιχτό  Διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», σας γνωστοποιούμε ότι:

Ερώτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. b3 της διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης υγείας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αρ. Πρωτ. Περίληψης Διακήρυξης: 25721/28-06-2013), απαίτηση αποτελεί η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου να διαθέτει «υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη κάτοχο Διδακτορικού Τίτλου Ιατρικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με 10ετή επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ή/και 10ετή ερευνητική εμπειρία σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια νοούνται ως αντίστοιχα έργα / αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του εν λόγω μέλους της Ομάδας Έργου.

Απάντηση:

Ως αντίστοιχα έργα / γνωστικά αντικείμενα του εν λόγω μέλους της Ομάδας Έργου νοούνται θέματα Υγείας / Ιατρικής.

Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο