Καταχώρηση Διαζυγίου

δδ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από :

1)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ

2)ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

3) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ( Αυτό γίνεται μόνο όταν στο διατακτικό της Δικαστικής απόφασης δεν αναφέρεται ποιος αναλαμβάνει την Επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων).

  • ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Σε περίπτωση τέλεσης ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ που λύεται την λύση συνοδεύει η Δικαστική Απόφαση με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1

 

Η ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ  Η΄ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 4,50 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90 ΗΜΕΡΕΣ  13,00 ΕΥΡΩ

αα

Μετάβαση στο περιεχόμενο