Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 03/01/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: -98-

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πληροφορίες: Μιχάλης Ανδρέογλου

Ζωή Παπαδοπούλου

Τηλ. +30 25923 50012

Fax: +30 25923 50078

E-mail: andreoglou@dimospaggaiou.gr

papadopoulou@dimospaggaiou.gr

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  συγκροτείται στο Δήμο Παγγαίου Επιτροπή Διαβούλευσης για την περίοδο  01-01-2013 έως 31-08-2014.

 

Λήψη ΑΡΧΕΙΩΝ

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΦΟΡΕΙΣ 2013-2014.doc
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΕΣ 2013-2014.doc
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2013-2014.doc
Μετάβαση στο περιεχόμενο