Κοινοποίηση αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων 142 κτιρίων και ενός γεφυριού εντός του «ιστορικου τόπου» της Ελευθερούπολης και της ευρυτερης περιοχής αυτού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών

 

1. Αιτιολογική έκθεση (.pdf)

2. Πίνακας κτιρίων εντός ιστορικού οικισμού (.pdf)

3. Πίνακας κτιρίων εκτός ιστορικού οικισμού (.pdf)

4. Χάρτης κτιρίων εντός ιστορικού οικισμού (.pdf)

5. Αποσπάσματα χαρτών κτιρίων εκτός ιστορικού οικισμού (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο