Διανομή τροφίμων “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                           Ελευθερούπολη    21  Νοεμβρίου  2016

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

 

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

                               Διανομή τροφίμων “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

                                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Καβάλας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας/Θάσου, στο πλαίσιο δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθεί η διανομή τροφίμων.
Η κατανομή των ωφελουμένων στα σημεία διανομής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο υποβολής των αιτήσεων. Για το λόγο αυτό:
α) όσοι πολίτες κατέθεσαν αίτηση στον Δήμο μας Παγγαίου, θα παραλάβουν το προϊόν από τις Κεντρικές Αποθήκες  του Δήμου Παγγαίου  ως εξής:

Από την Τρίτη 22-11-2016 έως 24-11-2016 και ώρες από 09:30 – 13:30μ.μ.
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον αριθμό της αίτησης τους.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής (Αστυνομία ή Κ.Ε.Π.) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος, αν και καταβλήθηκαν προσπάθειες να κληθεί ή κλήθηκε, αλλά δεν προσήλθε να παραλάβει το προϊόν που του αναλογεί, και δεν τα παραλάβει και την επομένη μέρα της διανομής, τότε αυτό προωθείται σε δομές συσσιτίου.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 2592022363.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο