ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 198639

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ_ΚΟΜΒΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΝΤΑΞΗΣ_ΠΑΓΓΑΙΟΥ_ΟΔΙΚΗ_91Θ446ΜΤΛ6-ΝΘΦ.pdf

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ NEXTGENERATION EU

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769

 

Greece 2.0 NextGeneration gr 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο