Ο Δήμος Παγγαίου επικεφαλής εταίρος του διακρατικού έργου ΄΄ΗERMES΄΄

Το διακρατικό έργο HERMES, με επικεφαλής εταίρο τον  Δήμο Παγγαίου, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος «INTERREG V-B ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2014-2020». Πρόκειται για ένα από τα 37 συνολικά έργα που εγκρίθηκαν, από 384 φακέλους υποψηφιότητας με εταιρικά σχήματα από το σύνολο των περιοχών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της fYROM.

Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών, ενός μείζονος σημασίας προβλήματος, σε παγκόσμια κλίμακα και θα έχει διάρκεια δύο ετών. Το ενδιαφέρον του δημάρχου Παγγαίου, Φίλιππου Αναστασιάδη, από την αρχή της θητείας του για το συγκεκριμένο ζήτημα, μετασχηματίστηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο στηρίζει επιστημονικά την προσπάθεια αυτή και συμμετέχει ως δεύτερος εταίρος, από την Ελλάδα, στο έργο. Στο ίδιο πλαίσιο συμμετέχουν φορείς από την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο