Διακύρυξη Δημοπρασίας Αγροτ. 100 & 101 του αγροκτήματος Κοκκινοχώματος

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των αριθμ. αγροτεμαχίων: α) αριθ. 100, έκτασης 15.829,45τ.μ.,

που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού των 28.837,00τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α & Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Η και β) αριθ. 101, έκτασης 3.021,57τ.μ. που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού των 3.447,19τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Α αγροκτήματος Κοκκινοχώματος της Κοινότητας Κοκκινοχώματος της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.

Οι όροι της δημοπρασίας που προκηρύσσεται και της εκμίσθωσης που θα καταρτιστεί φαίνονται στο σχετικό έγγραφο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΑΓΡΟΤ._100__101_ΤΟΥ_ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ_ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ.doc

Μετάβαση στο περιεχόμενο