Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στην περιοχή “Εξωχώραφα”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24968/27-06-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 141/2013 και 123/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.
            Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81.
 
     Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθμ. Ο.Τ. Γ30-Κ.Χ. εμβαδού 2.543,44τ.μ. στην περιοχή «Εξωχώραφα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης. Στο εν λόγω Ο.Τ. υφίσταται γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 εμβαδού 1.334,00τ.μ., το οποίο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση.
            Οι όροι της δημοπρασίας που προκηρύσσεται και της εκμίσθωσης που θα καταρτιστεί 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο