Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητας Κοκκινοχώματος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

T.K. 64100

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5621

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 9/2015 και 52/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  195   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των αριθμ. αγροτεμαχίων: α) αριθ. 100, έκτασης 15.829,45τ.μ., που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού των 28.837,00τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α & Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Η και β) αριθ. 101, έκτασης 3.021,57τ.μ. που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού των 3.447,19τ.μ. και περικλείεται από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Α αγροκτήματος Κοκκινοχώματος της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

Πλήρες Τεύχος Δημοπρασίας (.doc)

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο