Διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καφενείου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Ηρακλείτσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8056
ΗΜΕΡ. 04.03.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθμ. 565/2013 και 9/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 192 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) εμβαδού 84τ.μ. που βρίσκεται στο αριθμ. 44 οικόπεδο του Ο.Τ. 9 του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ηρακλείτσας, της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερών. 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο