Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου επί της πλατείας Βασίλειου Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15633

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 221/2015 και 144/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  192   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου εκμισθώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983, του άρθρου 84 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν.3852/2010, την αριθμ. 221/2015 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και τις όμοιες των άρθρων 65,72,84 και 272 του Ν.3463/2006, το ακίνητο, επί της πλατείας Βασίλειου Νάτσιου της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης, το οποίο αποτελείται από έναν ισόγειο όροφο εμβαδού 35,65τ.μ. που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο – αναψυκτήριο και δύο χώρους υγιεινής με προθάλαμο, καθώς και του υπόλοιπου χώρου της πλατείας έκτασης 179,08τ.μ. προκειμένου να αναπτυχθούν στο χώρο της πλατείας τραπεζοκαθίσματα για την εξυπηρέτηση του αναψυκτηρίου. Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Πλήρες Τεύχος Διακήρυξης (.doc)

 

{backbutton}

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο