Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 665 αγροτεμαχίου, έκτασης 34.000τμ. αγροκτήματος Γαληψού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γαληψού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 2330 –

               

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια της αριθ. 568/2014, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφάσισε : α) την ανάκληση της αριθ. 408/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, β) απέρριψε την πολυετή μίσθωση (30 ετών), γ) ενέκρινε την εκμίσθωση του ακινήτου, δ) καθόρισε τη διάρκεια της μίσθωσης για ένα έτος και της αριθ. 2/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατάρτισης των όρων διακήρυξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων  195   του Ν.3463/2006 , του 72 παρ. 1 περ. ε’ του νόμου 3852/2010 και του Π.Δ. 270/81 .

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθ. 665 αγροτεμαχίου, έκτασης 34.000τμ. αγροκτήματος Γαληψού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γαληψού Δημοτικής Ενότητας Ορφανού.  Το εν λόγω αγροτεμάχιο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

Κάντε λήψη του αρχείου της διακήρυξης (.pdf)

 

{backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο