Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 1094 αγροτεμαχίου (αμπελώνας), στην κτηματική περιοχή «Χουσάφα», στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23761
ΗΜΕΡ. 20.06.2014

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 80/2014 και 116/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 195 του Ν.3463/06, του 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του υπ’ αριθμ. 1094 αγροτεμαχίου (αμπελώνας), έκτασης 7.500 τ.μ., που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή «Χουσάφα», στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών. Το εν λόγω αγροτεμάχιο εκθέτει ο Δήμος Παγγαίου σε μίσθωση. 

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης (.doc)

Μετάβαση στο περιεχόμενο