Διακήρυξη Δημοπρασίας αριθμ. 618, αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αμισιανών, έκτασης 20.500τ.μ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13391
ΗΜΕΡ. 07.04.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια της αριθμ. 19/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της αριθμ. 35/2014 απόφασηςτης Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.

Η δημοπρασία για την ανάδειξη μισθωτού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 195 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις όμοιες του Π.Δ. 270/81.

Ο Δήμος Παγγαίου (εκμισθωτής) είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του αριθμ. 618, αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αμισιανών, έκτασης 20.500τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμισιανών, στην Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης

 

Συνημμένο Αρχείο:

1. Τεύχος Διακήρυξης (.pdf)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο