ΔΕΥΑΠ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με το Ν.4304/14 (Φ.Ε.Κ. A7234/23.10.2014)

deyap logo

 deyap logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ελευθερούπολη, 30/10/2014
ΝΟΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Φιλελλήνων-Βενιζέλου
Πληρ/ίες : Γραμματεία Δ.Ε.Υ.Α
Τηλέφωνο: 25920.21290
Fax: 25920.23325
Ταχ. Κώδ.: 64100
E-mail: deyap@deyapaggaiou.gr 

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με το Ν.4304/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄/234/23.10.2014) 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4304/14 (Φ.Ε.Κ. Α΄/234/23.10.2014) μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έως τις 30.09.2014, προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου. Για τη ρύθμιση προβλέπεται:

α) Ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης μπορεί να είναι έως σαράντα (40).

β) Η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40,00€) ευρώ.

γ) Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Δ.Ε.Υ.Α. το αργότερο έως τις 14.11.2014.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Χαρίτων Παπαδόπουλος

 {backbutton}

Μετάβαση στο περιεχόμενο