ΔΕΥΑ Παγγαίου: Ανακοίνωση για το αρσενικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-2013 απόφασης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και παρόλο που η ΔΕΥΑ Παγγαίου έχει ήδη διενεργήσει πρόσφατους εργαστηριακούς ελέγχους ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς  Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου, για βαρέα μέταλλα, μεταξύ των οποίων και για αρσενικό,  στις 14/3/2013 και 26/4/2013, σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο της Καβάλας, που πληροί τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας,  κατά τους οποίους δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στο στοιχείο του αρσενικού, είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε στην ανωτέρω απόφαση και να ενημερώσουμε τους καταναλωτές των ως άνω οικισμών του Δήμου Παγγαίου ότι αποτρέπουμε τη χρήση του νερού από τα δίκτυα της ΔΕΥΑΠ για πόση και παρασκευή τροφίμων,  επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης, μέχρις οριστικής διευθέτησης του ανωτέρω θέματος.

 

  Διαβεβαιώνουμε τους καταναλωτές μας ότι θα πραγματοποιηθούν επανειλημμένοι έλεγχοι, σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μέχρις ότου αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του αρσενικού στις εν λόγω περιοχές, ώστε να συντελεσθεί άμεσα η άρση του προαναφερόμενου περιορισμού χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο